Κοινό Μυστικό 2009

Στρατόπεδο Κόδρα Θεσσαλονίκη

Ζωγραφική-Εγκατάσταση μεταβλητών διαστάσεων – 2009
Χαρτάκια ‘post it’ – ακρυλικά – κολλάζ

Απέναντι από το έργο υπάρχει ανεμιστήρας ο οποίος κρατάει σε διαρκή κίνηση τα χαρτάκια ώστε να αποκαλύπτεται η από κάτω ζωγραφική επέμβαση. Ο θεατής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει γράφοντας σε κάποιο τετραγωνάκι το μυστικό που θέλει να μοιραστεί με τους υπόλοιπους.